รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

มีประสบการณ์ด้านการผลิตประตูและหน้าต่าง uPVC อลูมีเนียม หรือไม้
หลายตำแหน่ง

สามารถใช้ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ คำนวนและดูแลการผลิตได้

มีประสบการณ์ความรู้และความเข้าใจ ในสินค้า uPVC และอลูมีเนียม
หลายตำแหน่ง

มีประสบการณ์ด้านการตัดกระจก

รู้จักเส้นทาง สถานที่ทั่ง กรุงเทพและต่างจังหวัด

Facebook

ติดตามข่าวสารบน Facebook

หมายเลขติดต่อ

TEL: 085-018-9466 , 02-415-3470

สอบถามข้อมูลและขอใบเสนอราคา

ส่งแบบได้ทาง E-mail
TOP