CONTACT INFO

315 ซอยเอกชัย 94 ถนน เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ฝ่ายขาย 085-018-9466

FAX: 02-4153480

sl.home@hotmail.com
www.slhomedesign.com

เสน่ห์ จงชนาสกุรกุล

GENERAL MANAGER
ผู้ดูแล และทำให้คำปรึกษาด้านข้อมูล เตรียมงาน การติดตั้ง และออกแบบ uPVC ให้แก่ลูกค้าที่สนใจ ตลอดจนคอยดูแลส่งมอบงานจนเสร็จสิ้น ให้ถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สกาวฟ้า พุกกะณะสุต

Sale Representative
ฝ่ายดูแลลูกค้า ให้คำปรึกษาและออกแบบ และผู้ดูแลสื่อออนไลน์

Facebook

ติดตามข่าวสารบน Facebook

สอบถามข้อมูล

ฝ่ายขาย 085-0189466

ติดต่อฝ่ายขาย

ขอใบเสนอราคา
TOP