ฟิล์ม

Vox รับประกัน 10 ปี

เทคโนโลยีฟิล์มชั้นสูงแบบไม่มีสารโลหะ ดูดซับความร้อนไว้ที่เนื้อฟิล์ม ไม่มีแสงสะท้อน ไม่รบกวนสายคาผู้อื่น มีคุณสมบัติปกป้องรังสี
VOX UV400 The Ultimate Shield ผลิตด้วยเทคโนโลยี “นาโนเทคโนโลยี” (Nano Technology) ที่สุดของฟิล์มกรองแสงลดความร้อนและปกป้องรังสี UV 400/UVA1 ได้ 100% (รายแรกของโลก) ลดความร้อน (IR) ได้สูงสุด 93% และลดความร้อนรวมจากแสงแดด (TSER) ได้สูงสุด  86% ซึ่งนับได้ว่าเป็นฟิล์มกรองแสงเพียงรายเดียวในปัจจุบันที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มเพื่อใช้ในสถานีอวกาศขององค์การ NASA ซึ่งเป็นนวัตกรรมสูงสุดของโลก สามารถปกป้องอันตรายจากรังสีและความร้อนให้กับนักบินและสิ่งมีชีวิตในสถานีอวกาศ ซึ่งไม่มีชั้นบรรยากาศช่วยปกป้องรังสีและความร้อนจากดวงอาทิตย์ปลอดภัย

EXECUTIVE SERIES

SMART SERIES

Facebook

ติดตามข่าวสารบน Facebook

หมายเลขติดต่อ

TEL: 02-8950383-5 , 02-4153470

สอบถามข้อมูลและขอใบเสนอราคา

ส่งแบบได้ทาง E-mail
TOP